Ye sad shayari pr bhi attitude wale expressions dekar reels banana bhi koi aam b

Ye sad shayari pr bhi attitude wale expressions dekar reels banana bhi koi aam baat nahi hai!
Ye sad shayari pr bhi attitude wale expressions dekar reels banana bhi koi aam b

Ye sad shayari pr bhi attitude wale expressions dekar reels banana bhi koi aam baat nahi hai!
#sad #shayari #bhi #attitude #wale #expressions #dekar #reels #banana #bhi #koi #aam

Twitter shayarish by Prateek Kalya