Yar romantic/sad shayari ka dil kar rha hai ek choor kar jao shyri

Yar romantic/sad shayari ka dil kar rha hai ek choor kar jao shyri 🥺
Yar romantic/sad shayari ka dil kar rha hai ek choor kar jao shyri

Yar romantic/sad shayari ka dil kar rha hai ek choor kar jao shyri 🥺
#Yar #romanticsad #shayari #dil #kar #rha #hai #choor #kar #jao #shyri

Twitter shayarish by jansa⁷ ᴶᵒᵒⁿ ᵃⁿᵈ ˢᵘᵐᵐⁱ ᵈᵃʸ ˢᵒᵒⁿ