Taraph, Chubhan, Akelapan Aur Bezaari, Shäh Zindagi Mai Aziyat Nahi, Aziyat Mai

Taraph, Chubhan, Akelapan Aur Bezaari, Shäh

Zindagi Mai Aziyat Nahi, Aziyat Mai Zindagi Hai.
💔

.
#urdu #shayari #ertugrul #poet #poetry #quote #quotes #love #hate #sad #brokenheart #sknationworldwide #sknationworldwide #status #love #loveatfirstsight #gorgeous #friendship
Taraph, Chubhan, Akelapan Aur Bezaari, Shäh

Zindagi Mai Aziyat Nahi, Aziyat Mai

Taraph, Chubhan, Akelapan Aur Bezaari, Shäh

Zindagi Mai Aziyat Nahi, Aziyat Mai Zindagi Hai.
💔

.
#urdu #shayari #ertugrul #poet #poetry #quote #quotes #love #hate #sad #brokenheart #sknationworldwide #sknationworldwide #status #love #loveatfirstsight #gorgeous #friendship
#Taraph #Chubhan #Akelapan #Aur #Bezaari #ShähZindagi #Mai #Aziyat #Nahi #Aziyat #Mai

Twitter shayarish by ShahSahab Shayari ✒