@sherryontopp Ab ye kuch bhi tha. RAHUL and uski Mummy ko toh salam kiya.. maan

[ad_1]

@sherryontopp Ab ye kuch bhi tha. RAHUL and uski Mummy ko toh salam kiya.. maan nahi tha toh bhi kiya na.

Faltu ki shayari nahi marneka
[ad_2]

Source by Arpit Nahar