@ShekharSurvi Me Shayar to nahi.. Magar tuzko dekha.. Shayari ho gayi..

[ad_1]

@ShekharSurvi Me Shayar to nahi..
Magar tuzko dekha..
Shayari ho gayi..
[ad_2]

Source by H.PariTAF

Leave a Reply