You are currently viewing #shayari #collab #yqbaba #yqdidi #poetry #sad #sadshayaripujagwal 
 
Read my tho
shayari-collab-yqbaba-yqdidi-poetry-sad-sadshayaripujagwal-Read-my-tho

#shayari #collab #yqbaba #yqdidi #poetry #sad #sadshayaripujagwal Read my tho

#shayari #collab #yqbaba #yqdidi #poetry #sad #sadshayaripujagwal

Read my thoughts on @YourQuoteApp at https://t.co/2Dr34J8rGt https://t.co/KcBpiK3Ra6
#shayari #collab #yqbaba #yqdidi #poetry #sad #sadshayaripujagwal

Read my tho

#shayari #collab #yqbaba #yqdidi #poetry #sad #sadshayaripujagwal

Read my thoughts on @YourQuoteApp at https://t.co/2Dr34J8rGt https://t.co/KcBpiK3Ra6
#shayari #collab #yqbaba #yqdidi #poetry #sad #sadshayaripujagwal #Read #tho

Twitter shayarish by Puja Gwal shayari

Leave a Reply