@nargis007 @skaushi #FridayVibes #FridayThoughts #weekend #Wisdom #humor #shayar

@nargis007 @skaushi #FridayVibes #FridayThoughts #weekend #Wisdom #humor #shayari #poetryisnotdead
To add:
Shab-e Firaq Ki Yaaron koi sahar bhi hai?
Hamare Haal ki unko koi khabar bhi hai ?
Har Ek Shaksh Ko Daawa Hai Parsai (Khudai)ka,
Sabhi Farishtey Hain Yahan par, Koi Bashar(Insaan) Bhi hai ?
@nargis007 @skaushi #FridayVibes #FridayThoughts #weekend #Wisdom #humor #shayar

@nargis007 @skaushi #FridayVibes #FridayThoughts #weekend #Wisdom #humor #shayari #poetryisnotdead
To add:
Shab-e Firaq Ki Yaaron koi sahar bhi hai?
Hamare Haal ki unko koi khabar bhi hai ?
Har Ek Shaksh Ko Daawa Hai Parsai (Khudai)ka,
Sabhi Farishtey Hain Yahan par, Koi Bashar(Insaan) Bhi hai ?
#nargis007 #skaushi #FridayVibes #FridayThoughts #weekend #Wisdom #humor #shayar

Twitter shayarish by Grace Investments

Leave a Reply