You are currently viewing manjil to Mil hi jayegi bhatakte Hi sahi gumrah to vah hai Jo Ghar se nikale hi

manjil to Mil hi jayegi bhatakte Hi sahi gumrah to vah hai Jo Ghar se nikale hi

https://t.co/CzxYmHIuH1 manjil to Mil hi jayegi bhatakte Hi sahi gumrah to vah hai Jo Ghar se nikale hi nahi

manzil mil hi jayegi
motivational shayari in hindi
manzil mil hi jayegi ek din bhatakte bhatakte https://t.co/jKXnkeSelg
manjil to Mil hi jayegi bhatakte Hi sahi gumrah to vah hai Jo Ghar se nikale hi

https://t.co/CzxYmHIuH1 manjil to Mil hi jayegi bhatakte Hi sahi gumrah to vah hai Jo Ghar se nikale hi nahi

manzil mil hi jayegi
motivational shayari in hindi
manzil mil hi jayegi ek din bhatakte bhatakte https://t.co/jKXnkeSelg
#manjil #Mil #jayegi #bhatakte #sahi #gumrah #vah #hai #Ghar #nikale

Twitter shayarish by Purshottam