Haal Ye Hai Ke Tassuwvr Mai Bhi Usko Ba.Parda Hi Dekha, Shäh Dil Ne Bhi Kabhi H

Haal Ye Hai Ke Tassuwvr Mai Bhi Usko Ba.Parda Hi Dekha, Shäh

Dil Ne Bhi Kabhi Hasrat Hi Nahi Ki Nikah Ke Bagair Cho’ne Ki Usay.

.
#urdu #shayari #ertugrul #poet #poetry #quote #quotes #love #hate #sad #brokenheart #sknationworldwide #status #love #loveatfirstsight
Haal Ye Hai Ke Tassuwvr Mai Bhi Usko Ba.Parda Hi Dekha, Shäh

Dil Ne Bhi Kabhi H

Haal Ye Hai Ke Tassuwvr Mai Bhi Usko Ba.Parda Hi Dekha, Shäh

Dil Ne Bhi Kabhi Hasrat Hi Nahi Ki Nikah Ke Bagair Cho’ne Ki Usay.

.
#urdu #shayari #ertugrul #poet #poetry #quote #quotes #love #hate #sad #brokenheart #sknationworldwide #status #love #loveatfirstsight
#Haal #Hai #Tassuwvr #Mai #Bhi #Usko #BaParda #Dekha #ShähDil #Bhi #Kabhi

Twitter shayarish by ShahSahab Shayari ✒

Leave a Reply