Duniya me jitna bhi gum haina Yeh sad shayari ne phela rkha h..

Duniya me jitna bhi gum haina
Yeh sad shayari ne phela rkha h..😂
Duniya me jitna bhi gum haina
Yeh sad shayari ne phela rkha h..

Duniya me jitna bhi gum haina
Yeh sad shayari ne phela rkha h..😂
#Duniya #jitna #bhi #gum #hainaYeh #sad #shayari #phela #rkha

Twitter shayarish by Rim♡

Leave a Reply