@AkleshTomar Bhai mera to account suspend kara diya andhbhakto ne ankahi shayari

[ad_1]

@AkleshTomar Bhai mera to account suspend kara diya andhbhakto ne ankahi shayari wala 😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Duniya badi jalim hai,
Har burai me aaj ye pure hissedari se shamil hai
[ad_2]

Source by 🏳Words_of_sarcasm🏴