ਤੂ ਓਹਨੂੰ ਕਿਥੇ ਮੁਸ਼ਕੀਲਾ ਚ ਪਾ ਦੇ ਗਾ ਜੋ ਪੱਲਿਆ ਹਿ ਮੁਸ਼ਕੀਲਾ ਚ ਹੋਵੇ ।।

[ad_1]

ਤੂ ਓਹਨੂੰ ਕਿਥੇ ਮੁਸ਼ਕੀਲਾ ਚ ਪਾ ਦੇ ਗਾ
ਜੋ ਪੱਲਿਆ ਹਿ ਮੁਸ਼ਕੀਲਾ ਚ ਹੋਵੇ ।। #shayari #JaiJawan_JaiKisan #kisaanektazindabad #FarmersProtests
[ad_2]

Source by Amarjit bhakna

Leave a Reply