Read more about the article Gandhi Jayanti Shayari 2018 | 2nd Oct, Gandhiji, Bapu Shayari | राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू शायरी
Gandhi-Jayanti-Shayari--nd-Oct-Gandhiji-Bapu-Shayari

Gandhi Jayanti Shayari 2018 | 2nd Oct, Gandhiji, Bapu Shayari | राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू शायरी

कितना सरल स्वभाव, कितनी प्यारी सोच देश को आजाद करने…

Continue ReadingGandhi Jayanti Shayari 2018 | 2nd Oct, Gandhiji, Bapu Shayari | राष्ट्रपिता, महात्मा, बापू शायरी