खलदुर्जनांस उपदेश-संत नामदेवांचे अभंग -संत नामदेव जी-Hindi Poetry-हिंदी कविता -Hindi Poem | Hindi Kavita Sant Namdev Ji

खलदुर्जनांस उपदेश-संत नामदेवांचे अभंग -संत नामदेव जी-Hindi Poetry-हिंदी कविता -Hindi Poem | Hindi Kavita Sant Namdev Ji 1 दुर्जनाची बुद्धि वोखटी दारुण । आपण मरून दुजा मारी ॥१॥ माशी जातां पोटीं मेली तेचि क्षणीं । प्राण्या वोकवूनि कष्टी करी ॥२॥ दीपकाची ज्योति पतंग नासला । अंधार पडिला जनामध्यें ॥३॥ तैसा नैसर्गिक स्वभाव दुष्टांचा । शेखीं …

Read more