Потърси пипнешком гърлото на Пол -Quote By António Lobo Antunes

Потърси пипнешком гърлото на Пол Саймън в жабката на колата и го пъхна в отвора на касетофона като процеп на каса за милостиня с намерението да слуша по пътя към Лисабон колебливия и мек, нежен и наранен зов на един глас, толкова еднакъв с оня, който му усукваше червата, та понякога го връхлиташе странното усещане, че всяка дума на певеца е изтръгната, сричка по сричка, от най-съкровеното му кътче, и се срамуваше, загдето този човек изважда наяве без всякакъв свян скритата горест, която напразно се опитваше да превърне в неогорчената трезвост, заместваща в него, в най-добрите му моменти, чувството на радост. Стон на цигулки, докоснати леко като с бърсалка за прах, пропълзя от краката към гърдите му, както приливът в реката навлича кафеникава кал на зида с мощно водно вдъхновение:
I met my old lover
on the street last night
She seemed so glad to see me
I just smiled …
: António Lobo Antunes