Защо не ѝ биете една инжекция-Quote By António Lobo Antunes

Защо не ѝ биете една инжекция против ангели? – настояваше сестрата. – Трябва да има инжекция против ангели, както има мишеморка, прах за хлебарки, лек срещу гъсеницата по лозата. Ангелите се изтребват по-лесно от лозовата гъсеница.
И той си представи за миг, докато пишеше в болничния лист някакво назначение, как потни и бледи ангели берат душа на пода и го зоват с мътните оцъклени зеници на умиращите, които постепенно стават безизразни и безцветни, докато заприличат на кухи кристали без блясък, подобни на твърдите пластмасови очи на препарираните животни. Представи си градските боклукчийски камиони, натоварени в края на нощта с библейски астронавти, с шуплести орлови кости и водолазни плавници, натрупани едни връз други в корабокрушенски пози, представи си млад херувим, обесен на улук и търкащ с морави глезени балконски перила, представи си неговия собствен ангел-пазител проснат в краката му като сянка, с разперени ръце и изпаряващ се от ъгълчето на устата кървав остатък от Млечен път.
: António Lobo Antunes