Koi sath nahi deta zindagi bhar k liye
Koi-sath-nahi-deta-zindagi-bhar-k-liye

Koi sath nahi deta zindagi bhar k liye


#Koi #sath #nahi #deta #zindagi #bhar #liye
Koi sath nahi deta zindagi bhar k liye

Koi sath nahi deta zindagi bhar k liye

Koi sath nahi deta zindagi bhar k liye
#Koi #sath #nahi #deta #zindagi #bhar #liye

Image by ankeetv

Leave a Reply