You are currently viewing 15 Verses From Javed Akhtar’s Pen That’ll Show The Pain And Joy Of Romancing Poetry
-Verses-From-Javed-Akhtars-Pen-Thatll-Show-The-Pain

15 Verses From Javed Akhtar’s Pen That’ll Show The Pain And Joy Of Romancing Poetry


15 Verses From Javed Akhtar’s Pen That’ll Show The Pain And Joy Of Romancing Poetry

Achha nahi lagta..Mann sachha nahi lagta…jab Jee khud rahe hai…toh dusro ki sharton par kyu..magar apno se bair bhi achha nahi lagta..kashmakash me isi…humne badhte kadamo ko piche liya kyunki…chahte hai jinhe unki khushiyon se achha kuch aur nahi lagta…

#Verses #Javed #Akhtars #Pen #Thatll #Show #Pain #Joy #Romancing #Poetry

More Pinterest Quotes by ankeetv