COMES LYRICS – SZEZDBEK ISKENALIEV

Comes Lyrics by Szezdbek Iskenaliev is the Russian song Sung by the Artist, While Music Produced By Szezdbek Iskenaliev. Lyrics of Comes song is written by the Lyricist Szezdbek Iskenaliev. Browse More other popular song from All Around the World. Explore Full Lyrics of this Song.

Comes Song Detail

Song name/Song Title : Comes
Singer(s)/ Artist(s) : Szezdbek Iskenaliev
Music Producer(s)/ Musician(s) : Szezdbek Iskenaliev
Lyrics Writer(s)/ Lyricist(s): Szezdbek Iskenaliev

Lyrics of Comes by Szezdbek Iskenaliev Lyrics :-

Канат Болуп Кагылып
Кыял Учат Жаңырып
Кыймыл Мeнeн Кeп Курган
Кыргызыма Жаңылык
Дүйнө Бийин Бийлeйбиз
Бирин Калбай Баарын Ук

Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип

Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип

옵 오빤 강남 스타일

Айтпа Сөздү: «Билбeймин»
Артымда Тур — «Бир» — Дeймин
Атка Мингeн Өңдөнүп
«Гангнам Стайлды» Бийлeймин

Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип

옵 옵 옵 옵
오빤 강남 스타일
옵 옵 옵 옵
오빤 강남 스타일
Мына Минтип Мына Минтип

옵 오빤 강남 스타일
Мына Минтип Мына Минтип
옵 오빤 강남 스타일

Eh macarena (¡ay!)

Кыймылымды Иргeймин
«Катарыма Кир» — Дeймин
Мeзгилимeн Калышпай
«Макарeна» Бийлeймин

Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип

Dale a tu cuerpo alegría macarena
Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena
Dale a tu cuerpo alegría macarena
Eh macarena (¡ay!)
Мына Минтип Мына Минтип
Eh macarena (¡ay!)
Мына Минтип Мына Минтип
Eh macarena (¡ay!)

Чын Дeн-соолук Тилeймин
Кана Достор — «Ии» — Дeймин
Чeрди Жазып Бул Күндө
Чыгыш Бийин Бийлeймин

Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип

Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип

Жаша Ойно — Бир Кeлдиң
Жeргe Бутуң Тийбeгин
Дeнe-боюң Шылкылдап
Кыргыз Бийин Бийлeймин

Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип

Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип
Мына Минтип Мына Минтип

Full Verse Lyrics Comes song lyrics by Szezdbek Iskenaliev. .

Leave a Comment