@ZaineSays Chai miss hai lekin tavay pe sekhnay se jo crispness ajati hai ufff w

@ZaineSays Chai miss hai lekin tavay pe sekhnay se jo crispness ajati hai ufff woh shayr yaad agaya “yunh tou jannay ki ghiza khud bhi tabaruk hai magar, nazr e MOLA keh k khanay ki alag hee baat hai, PANJATAN k astanay ki alag hee baat hai”
@ZaineSays Chai miss hai lekin tavay pe sekhnay se jo crispness ajati hai ufff w

@ZaineSays Chai miss hai lekin tavay pe sekhnay se jo crispness ajati hai ufff woh shayr yaad agaya “yunh tou jannay ki ghiza khud bhi tabaruk hai magar, nazr e MOLA keh k khanay ki alag hee baat hai, PANJATAN k astanay ki alag hee baat hai”
#ZaineSays #Chai #hai #lekin #tavay #sekhnay #crispness #ajati #hai #ufff

Twitter shayarish by Syed Musa Raza