Tapos na ang story kong may tentative name na “Trauma & Love”. Tapos na rinang

Tapos na ang story kong may tentative name na “Trauma & Love”.

Tapos na rinang revision.

Organized na into chapters: 5 chapters, with prologue and epilogue.

Next step, gagawan ko ng book cover, at story description. Then I can finally upload in Wattpad.
Tapos na ang story kong may tentative name na “Trauma & Love”.

Tapos na rinang

Tapos na ang story kong may tentative name na “Trauma & Love”.

Tapos na rinang revision.

Organized na into chapters: 5 chapters, with prologue and epilogue.

Next step, gagawan ko ng book cover, at story description. Then I can finally upload in Wattpad.
#Tapos #ang #story #kong #tentative #Trauma #LoveTapos #rinang

Twitter shayarish by seraiah_smiles