@syedaZainabAl18 Nawazish wo shayr dekh kr mujhe bi yd agaya shayr

@syedaZainabAl18 Nawazish wo shayr dekh kr mujhe bi yd agaya shayr
@syedaZainabAl18 Nawazish wo shayr dekh kr mujhe bi yd agaya shayr

@syedaZainabAl18 Nawazish wo shayr dekh kr mujhe bi yd agaya shayr
#syedaZainabAl18 #Nawazish #shayr #dekh #mujhe #agaya #shayr

Twitter shayarish by Zain💕