@snehalpawar_ काल कोणीतरी ज्ञान देत होता हे ट्विटर आहे insta नाही असले फोटो टाक़…

@snehalpawar_ काल कोणीतरी ज्ञान देत होता हे ट्विटर आहे insta नाही असले फोटो टाक़ायचे तर दूसरीकडे जा. आणि स्वतः मुलिंना उद्देशून शायरी आणि quotes टाकतात ट्विटर वर ते चालते. तुम्ही कोण dictator आहात का? ट्विटर वर ग़ल्लिच्छ भाषा चालते पण मुलिंनी काही केले की जळजळ होते. स्वतःची दृष्टि बदला.
@snehalpawar_ काल कोणीतरी ज्ञान देत होता हे ट्विटर आहे insta नाही असले फोटो टाक़…

@snehalpawar_ काल कोणीतरी ज्ञान देत होता हे ट्विटर आहे insta नाही असले फोटो टाक़ायचे तर दूसरीकडे जा. आणि स्वतः मुलिंना उद्देशून शायरी आणि quotes टाकतात ट्विटर वर ते चालते. तुम्ही कोण dictator आहात का? ट्विटर वर ग़ल्लिच्छ भाषा चालते पण मुलिंनी काही केले की जळजळ होते. स्वतःची दृष्टि बदला.
#snehalpawar #कल #कणतर #जञन #दत #हत #ह #टवटर #आह #insta #नह #असल #फट #टक

Twitter shayarish by Arundhati ✋

Leave a Reply