@shail_bhatnagar Sir good morning, munafe ki tayyari me viredraji ki shayari sh

@shail_bhatnagar Sir good morning, munafe ki tayyari me viredraji ki shayari shuru rakhiye plz. He is good at it.
@shail_bhatnagar Sir good morning, munafe ki tayyari me viredraji ki shayari sh

@shail_bhatnagar Sir good morning, munafe ki tayyari me viredraji ki shayari shuru rakhiye plz. He is good at it.
#shailbhatnagar #Sir #good #morning #munafe #tayyari #viredraji #shayari

Twitter shayarish by Naresh Ranade

Leave a Reply