@Rajshine9 @snehal__18 @Rmjs444 हो ना राज, मला पण राहवले नाही मग लिहीण्यासाठी……

[ad_1]

@Rajshine9 @snehal__18 @Rmjs444 हो ना राज, मला पण राहवले नाही मग लिहीण्यासाठी… एकदम आपल्या 2015 मध्ये गेलो मी शायरी वाचून…👌🙏
[ad_2]

Source by 🇮🇳Pravin Jadhav

Leave a Reply