@Rajshine9 खुप च सुंदर तुझी प्रिया आहे शायरी च गुपित आज कळलं मी न विचारता फोटो ड…

@Rajshine9 खुप च सुंदर तुझी प्रिया आहे👌👌
शायरी च गुपित आज कळलं
मी न विचारता फोटो डिपी मध्ये ठेवला आहे
क्षमा 🙏
@Rajshine9 खुप च सुंदर तुझी प्रिया आहे
शायरी च गुपित आज कळलं
मी न विचारता फोटो ड…

@Rajshine9 खुप च सुंदर तुझी प्रिया आहे👌👌
शायरी च गुपित आज कळलं
मी न विचारता फोटो डिपी मध्ये ठेवला आहे
क्षमा 🙏
#Rajshine9 #खप #च #सदर #तझ #परय #आहशयर #च #गपत #आज #कळलम #न #वचरत #फट #ड

Twitter shayarish by मधु❣️