@Pema_Norbu_Lama जिन्दगी ईक हसीन इत्तेफाक है अगर इत्तेफाक न हो तो मोहब्बत न हो श…

@Pema_Norbu_Lama जिन्दगी ईक हसीन इत्तेफाक है
अगर इत्तेफाक न हो तो मोहब्बत न हो
शायरी न हो, संगीत न हो भन्थे..😂
@Pema_Norbu_Lama जिन्दगी ईक हसीन इत्तेफाक है
अगर इत्तेफाक न हो तो मोहब्बत न हो
श…

@Pema_Norbu_Lama जिन्दगी ईक हसीन इत्तेफाक है
अगर इत्तेफाक न हो तो मोहब्बत न हो
शायरी न हो, संगीत न हो भन्थे..😂
#PemaNorbuLama #जनदग #ईक #हसन #इततफक #हअगर #इततफक #न #ह #त #महबबत #न #हश

Twitter shayarish by सकम्बरी

Leave a Reply