@imNehaji Kya koi shayri likhaga. Ap to khud ek shayri he. Good morning.

@imNehaji Kya koi shayri likhaga.
Ap to khud ek shayri he.
Good morning.
@imNehaji Kya koi shayri likhaga.
Ap to khud ek shayri he.
Good morning.

@imNehaji Kya koi shayri likhaga.
Ap to khud ek shayri he.
Good morning.
#imNehaji #Kya #koi #shayri #likhaga #khud #shayri #Good #morning

Twitter shayarish by Rajesh Kumar Panday