@HarshitRewa @rahatindori @Rofl_Vishvas @Kavishala_Hindi @sahityasrijan ला जबाब …

[ad_1]

@HarshitRewa @rahatindori @Rofl_Vishvas @Kavishala_Hindi @sahityasrijan ला जबाब शायरी भाई साहब 🌹
[ad_2]

Source by muwahid ali khan .

Leave a Reply