Good morning … … … … … ji Kaise hum kisi ko kaha de ki h

Good morning … … … … … ji

Kaise hum kisi ko kaha de ki hum aap se bahut pyaar karte hain

Kaise hum samjhaye ki aap hi to hain jise hum subah saam maan hi maan bath karte rahate hain

Kaise hum batayen ki,woh aap hi to ho mere Dil me rahate hain
@shayari
Good morning … … … … … ji

Kaise hum kisi ko kaha de ki h

Good morning … … … … … ji

Kaise hum kisi ko kaha de ki hum aap se bahut pyaar karte hain

Kaise hum samjhaye ki aap hi to hain jise hum subah saam maan hi maan bath karte rahate hain

Kaise hum batayen ki,woh aap hi to ho mere Dil me rahate hain
@shayari
#Good #morning #Kaise #hum #kisi #kaha

Twitter shayarish by SK

Leave a Reply