@gauravnigam90 Shayri post kiye jaa rahe ho iss gam se bahar kab nikloge bhai

@gauravnigam90 Shayri post kiye jaa rahe ho iss gam se bahar kab nikloge bhai
@gauravnigam90 Shayri post kiye jaa rahe ho iss gam se bahar kab nikloge bhai

@gauravnigam90 Shayri post kiye jaa rahe ho iss gam se bahar kab nikloge bhai
#gauravnigam90 #Shayri #post #kiye #jaa #rahe #iss #gam #bahar #kab #nikloge #bhai

Twitter shayarish by डॉक्टर कूटकूटटिया

Leave a Reply