@ashish30sharma Black paper is a very good for health…. good morning mere Ram.

@ashish30sharma Black paper is a very good for health…. good morning mere Ram…app ka shayari sun sun ke kal se ajj meri intezaar rang lai..phir ak post aiya thank you….apke ak reply ke intezaar kab khatam hogi ya pata nahi lekin main intezaar karti rahungi❤️❤️❤️👏
@ashish30sharma Black paper is a very good for health…. good morning mere Ram.

@ashish30sharma Black paper is a very good for health…. good morning mere Ram…app ka shayari sun sun ke kal se ajj meri intezaar rang lai..phir ak post aiya thank you….apke ak reply ke intezaar kab khatam hogi ya pata nahi lekin main intezaar karti rahungi❤️❤️❤️👏
#ashish30sharma #Black #paper #good #health #good #morning #mere #Ram

Twitter shayarish by PRITHA MUKHERJEE