“ยังไม่ได้ ทำไมว่ะ!!!” โหหหหหหห พีพีโหมดจริงจังน่ากลัวมาก แต่พี่ๆกับครูวินน่ารัก

“ยังไม่ได้ ทำไมว่ะ!!!” โหหหหหหห พีพีโหมดจริงจังน่ากลัวมาก แต่พี่ๆกับครูวินน่ารักปลอบน้องดีมาก “เราไม่ต้องการความ Perfect เราต้องการให้มันเป็นพีพีนะ” ฮือออออออออ ร้องไห้ 😭😭
“ยังไม่ได้ ทำไมว่ะ!!!” โหหหหหหห พีพีโหมดจริงจังน่ากลัวมาก แต่พี่ๆกับครูวินน่ารัก

“ยังไม่ได้ ทำไมว่ะ!!!” โหหหหหหห พีพีโหมดจริงจังน่ากลัวมาก แต่พี่ๆกับครูวินน่ารักปลอบน้องดีมาก “เราไม่ต้องการความ Perfect เราต้องการให้มันเป็นพีพีนะ” ฮือออออออออ ร้องไห้ 😭😭
#ยงไมได #ทำไมวะ #โหหหหหหห #พพโหมดจรงจงนากลวมาก #แตพๆกบครวนนารก

Twitter shayarish by เปิดมาติ่งบกพพ ㋛ #ItsOkayNotToBeAlright

Leave a Reply