พี:รู้อีกทีตอนไหน ตอนโดนพี่ย้งด่า บิว: พี่ย้งเป็นที่ปรึกษาผมทั้งเรียงงานและเรื่

พี:รู้อีกทีตอนไหน ตอนโดนพี่ย้งด่า
บิว: พี่ย้งเป็นที่ปรึกษาผมทั้งเรียงงานและเรื่องส่วนตัว
เอ้า เฉลยเลยนิ😭🙏🏻
พี:รู้อีกทีตอนไหน ตอนโดนพี่ย้งด่า
บิว: พี่ย้งเป็นที่ปรึกษาผมทั้งเรียงงานและเรื่

พี:รู้อีกทีตอนไหน ตอนโดนพี่ย้งด่า
บิว: พี่ย้งเป็นที่ปรึกษาผมทั้งเรียงงานและเรื่องส่วนตัว
เอ้า เฉลยเลยนิ😭🙏🏻
#พรอกทตอนไหน #ตอนโดนพยงดา #บว #พยงเปนทปรกษาผมทงเรยงงานและเร

Twitter shayarish by bu˚ ༘♡ ⋆。˚ #ItsOkayNotToBeAlright