ชอบการมี story ig จังเลยอ่ะ ลดช่องว่างกับเพื่อนลงได้เยอะมากๆ เวลาคิดถึงเพื่อนแต่

ชอบการมี story ig จังเลยอ่ะ ลดช่องว่างกับเพื่อนลงได้เยอะมากๆ เวลาคิดถึงเพื่อนแต่จะให้ทักไลน์ไปคุยมันก็ไม่ได้มีเรื่องคุยขนาดนั้น reply storyคุยกันแปปๆก็สบายใจละ ชอบที่ได้รู้life styleคนอื่นด้วย ส่วนคนที่ไม่ได้คุยแต่ก็เหมือนไม่เคยห่างกันไปเพราะเห็นๆอยู่ตลอดว่าสบายดี พอใจละอ่ะ
ชอบการมี story ig จังเลยอ่ะ ลดช่องว่างกับเพื่อนลงได้เยอะมากๆ เวลาคิดถึงเพื่อนแต่

ชอบการมี story ig จังเลยอ่ะ ลดช่องว่างกับเพื่อนลงได้เยอะมากๆ เวลาคิดถึงเพื่อนแต่จะให้ทักไลน์ไปคุยมันก็ไม่ได้มีเรื่องคุยขนาดนั้น reply storyคุยกันแปปๆก็สบายใจละ ชอบที่ได้รู้life styleคนอื่นด้วย ส่วนคนที่ไม่ได้คุยแต่ก็เหมือนไม่เคยห่างกันไปเพราะเห็นๆอยู่ตลอดว่าสบายดี พอใจละอ่ะ
#ชอบการม #story #จงเลยอะ #ลดชองวางกบเพอนลงไดเยอะมากๆ #เวลาคดถงเพอนแต

Twitter shayarish by マツ

Leave a Reply