You are currently viewing सोनिया सैनिकांनो तुमच्या दैवतांचे सिगार ओढताना,दारू पिताना, उताणे पडलेले, पालथे …

सोनिया सैनिकांनो तुमच्या दैवतांचे सिगार ओढताना,दारू पिताना, उताणे पडलेले, पालथे …

सोनिया सैनिकांनो तुमच्या दैवतांचे सिगार ओढताना,दारू पिताना, उताणे पडलेले, पालथे पडलेले,कशे ही फोटो टाकून ट्रक मागची शायरी लिहून पोस्ट करा आम्हाला काहीही देणे घेणे नाही.

फक्तं यात आमचे दैवत शिवरायांना यात मध्ये आणू नका नाहीतर परिणाम वाईट होतील. https://t.co/DgidqCIinR
सोनिया सैनिकांनो तुमच्या दैवतांचे सिगार ओढताना,दारू पिताना, उताणे पडलेले, पालथे …

सोनिया सैनिकांनो तुमच्या दैवतांचे सिगार ओढताना,दारू पिताना, उताणे पडलेले, पालथे पडलेले,कशे ही फोटो टाकून ट्रक मागची शायरी लिहून पोस्ट करा आम्हाला काहीही देणे घेणे नाही.

फक्तं यात आमचे दैवत शिवरायांना यात मध्ये आणू नका नाहीतर परिणाम वाईट होतील. https://t.co/DgidqCIinR
#सनय #सनकन #तमचय #दवतच #सगर #ओढतनदर #पतन #उतण #पडलल #पलथ

Twitter shayarish by शंभुभक्त मनोज 🚩