साहेबांचा एक खास माणूस होता. त्याला टुकार शायरी लिहिण्याचा शौक होता म्हणून साहेब…

[ad_1]

साहेबांचा एक खास माणूस होता. त्याला टुकार शायरी लिहिण्याचा शौक होता म्हणून साहेब त्याला लाडाने ‘मिर्झा’ म्हणायचे.

या माणसाने पहिल्या मजल्यावरील घटनांची नोंद ठेवली होती . याच घटनांवर आधारित मालिकेला या माणसाच्या सन्मानात ‘मिर्झापुर’ असे नाव देण्यात आले.
[ad_2]

Source by लखोबा लोखंडे

Leave a Reply