पक्ष कार्यालयावर छत्रपतींच्या मुर्तीच्या वर नेत्याचा फोटो,थिल्लर शायरी लिहिलेल्य…

पक्ष कार्यालयावर छत्रपतींच्या मुर्तीच्या वर नेत्याचा फोटो,थिल्लर शायरी लिहिलेल्या बॅनरवर नेत्याच्या हातात सिगार आणि त्यावर महाराजांचा फोटो. पण राष्ट्रवादी राजनाथसिंह यांच्या वक्तव्या बद्दल त्यांचा निषेध करतेय.

अशी गत झालीय राष्ट्रवादीची,शेनेमुळे दाबून बुक्क्यांचा मार!😭

#लाचार
पक्ष कार्यालयावर छत्रपतींच्या मुर्तीच्या वर नेत्याचा फोटो,थिल्लर शायरी लिहिलेल्य…

पक्ष कार्यालयावर छत्रपतींच्या मुर्तीच्या वर नेत्याचा फोटो,थिल्लर शायरी लिहिलेल्या बॅनरवर नेत्याच्या हातात सिगार आणि त्यावर महाराजांचा फोटो. पण राष्ट्रवादी राजनाथसिंह यांच्या वक्तव्या बद्दल त्यांचा निषेध करतेय.

अशी गत झालीय राष्ट्रवादीची,शेनेमुळे दाबून बुक्क्यांचा मार!😭

#लाचार
#पकष #करयलयवर #छतरपतचय #मरतचय #वर #नतयच #फटथललर #शयर #लहललय

Twitter shayarish by मानस शुक्ल