जर तुम्हाला ट्विटरवर केस करायची असेल तर इथल्या कुठल्या हॅशटॅग/शेरो शायरी/चारोळ्य…

जर तुम्हाला ट्विटरवर केस करायची असेल तर इथल्या कुठल्या हॅशटॅग/शेरो शायरी/चारोळ्या/फोटो यांवर करावीशी वाटेल ??

आपले मत खाली नोंदवा, लोकशाहीचा आनंद घ्या!
जर तुम्हाला ट्विटरवर केस करायची असेल तर इथल्या कुठल्या हॅशटॅग/शेरो शायरी/चारोळ्य…

जर तुम्हाला ट्विटरवर केस करायची असेल तर इथल्या कुठल्या हॅशटॅग/शेरो शायरी/चारोळ्या/फोटो यांवर करावीशी वाटेल ??

आपले मत खाली नोंदवा, लोकशाहीचा आनंद घ्या!
#जर #तमहल #टवटरवर #कस #करयच #असल #तर #इथलय #कठलय #हशटगशर #शयरचरळय

Twitter shayarish by RJ Piyush

Leave a Reply