You are currently viewing #😊জীৱনৰ উক্তি😊আনৰ চৰিত্ৰক লৈ প্রশ্ন কৰাৰ আগত নিজৰ চৰিত😊জীৱনৰ উক্তি😊 By ʕ•̫͡•ʔ❤️ JOYA KHAN ❤️ʕ•̫͡•ʔ❤️❤️❤️ on ShareChat – WAStickerApp, Status, Vide
-উক্তিআনৰ-চৰিত্ৰক-লৈ-প্রশ্ন-কৰাৰ-আগত-নিজৰ-চৰিতজীৱনৰ-উক্তি

#😊জীৱনৰ উক্তি😊আনৰ চৰিত্ৰক লৈ প্রশ্ন কৰাৰ আগত নিজৰ চৰিত😊জীৱনৰ উক্তি😊 By ʕ•̫͡•ʔ❤️ JOYA KHAN ❤️ʕ•̫͡•ʔ❤️❤️❤️ on ShareChat – WAStickerApp, Status, Vide

#😊জীৱনৰ উক্তি😊আনৰ চৰিত্ৰক লৈ প্রশ্ন কৰাৰ আগত নিজৰ চৰিত😊জীৱনৰ উক্তি😊 By ʕ•̫͡•ʔ❤️ JOYA KHAN ❤️ʕ•̫͡•ʔ❤️❤️❤️ on ShareChat – WAStickerApp, Status, Vide
#😊জীৱনৰ উক্তি😊আনৰ চৰিত্ৰক লৈ প্রশ্ন কৰাৰ আগত নিজৰ চৰিত😊জীৱনৰ উক্তি😊 By ʕ•̫͡•ʔ❤️ JOYA KHAN ❤️ʕ•̫͡•ʔ❤️❤️❤️ on ShareChat – WAStickerApp, Status, Vide
#জৱনৰ #উকতআনৰ #চৰতৰক #ল #পরশন #কৰৰ #আগত #নজৰ #চৰতজৱনৰ #উকত #ʕʔ #JOYA #KHAN #ʕʔ #ShareChat #WAStickerApp #Status #Vide

More on Sharechat