You are currently viewing Poetry|Wajid Shaikh on Instagram: “Baybaan hai dil apna bhut,koi darkth  ab humey door kahi nazar nahi aata hai  Aata hai khud par rona kabhi kabhi Sach kahe ab rona bhi nahi…”
PoetryWajid-Shaikh-on-Instagram-Baybaan-hai-dil-apna-bhutkoi-darkth

Poetry|Wajid Shaikh on Instagram: “Baybaan hai dil apna bhut,koi darkth ab humey door kahi nazar nahi aata hai Aata hai khud par rona kabhi kabhi Sach kahe ab rona bhi nahi…”

[ad_1]

[ad_2]

Source by habeebfatima

Leave a Reply