You are currently viewing 48211303 Aab to sab sweetu ke Apne hai Gair To main THA uski life main jisko usne Nikla kar fel diya ek life ki tara… | Emotional quotes, Life quotes
-Aab-to-sab-sweetu-ke-Apne-hai-Gair-To

48211303 Aab to sab sweetu ke Apne hai Gair To main THA uski life main jisko usne Nikla kar fel diya ek life ki tara… | Emotional quotes, Life quotes

[ad_1]

#Aab #sab #sweetu #Apne #hai #Gair #main #THA #uski #life #main #jisko #usne #Nikla #kar #fel #diya #life #tara #Emotional #quotes #Life #quotes
48211303 Aab to sab sweetu ke Apne hai Gair To main THA uski life main jisko usne Nikla kar fel diya ek life ki tara… | Emotional quotes, Life quotes
#Aab #sab #sweetu #Apne #hai #Gair #main #THA #uski #life #main #jisko #usne #Nikla #kar #fel #diya #life #tara #Emotional #quotes #Life #quotes

More from pinterest by habeebfatima