ਆਜਾ ਭਗਤਾ ਓ ਗੱਡੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲੀ ਆ

ਭਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੀ ਆ Bhajan Lyrics

ਆਜਾ ਭਗਤਾ ਓ ਗੱਡੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲੀ ਆ
ਭਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੀ ਆ
ਆਜਾ ਭਗਤਾ ਓ ਗੱਡੀ…

ਆਓ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ, ਲਾਓ ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ
ਜਾਕੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, ਹੋਣੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ
ਆਜਾ ਭਗਤਾ ਓ ਗੱਡੀ…

ਸੰਗਤਾ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਕੇ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਕੇ,
‘ਕਮਲ’ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਬੈਠੇ ਮੰਗਾ ਦੀ ਪ੍ਬੰਲੀ ਆ
ਆਜਾ ਭਗਤਾ ਓ ਗੱਡੀ…

ਜਗਦੰਬੇ ਦਾ ਆਇਆ ਚਾਲਾ, ਉਸਦੀ ਜਾਕੇ ਜ੍ਯੋਤ ਜਗਾ ਲੈ
ਚਰਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਹੋਗੀ ਨਜਰ ਸਵੱਲੀ ਆ
ਆਜਾ ਭਗਤਾ ਓ ਗੱਡੀ…

ਮਈਆ ਦਰ ‘ਸਿਕੰਦਰ’ ਜਾਵੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਕੇ ਓਹ ਲੈ ਆਵੇ,
ਭਗਤ ਓਹਦੀਆ ਭੇਟਾਂ ਗਾਵੇ, ਜੇਹੜੀ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਵਲੀ ਆ
ਆਜਾ ਭਗਤਾ ਓ ਗੱਡੀ…

aaja bhagta o gaddi mayia ji de challi aa punjabi bhajan by Sardool Sikandar

Leave a Comment