#🤓 રમુજી સ્ટેટ્સ #YaaRi DoStI🤓 રમુજી સ્ટેટ્સ By jayu  on ShareChat – WAStickerApp, Status, Videos and Friends
રમુજી-સ્ટેટ્સ-YaaRi-DoStI-રમુજી-સ્ટેટ્સ-By-jayu-on

#🤓 રમુજી સ્ટેટ્સ #YaaRi DoStI🤓 રમુજી સ્ટેટ્સ By jayu on ShareChat – WAStickerApp, Status, Videos and Friends

#🤓 રમુજી સ્ટેટ્સ #YaaRi DoStI🤓 રમુજી સ્ટેટ્સ By jayu on…

Continue Reading #🤓 રમુજી સ્ટેટ્સ #YaaRi DoStI🤓 રમુજી સ્ટેટ્સ By jayu on ShareChat – WAStickerApp, Status, Videos and Friends
लखनऊः लोन पर ली जगुआर, BMW जैसी कारें, 10 रुपये के स्टांप पर बाहुबलियों को बेच दी
लखनऊः-लोन-पर-ली-जगुआर-BMW-जैसी-कारें--रुपये

लखनऊः लोन पर ली जगुआर, BMW जैसी कारें, 10 रुपये के स्टांप पर बाहुबलियों को बेच दी

लखनऊः लोन पर ली जगुआर, BMW जैसी कारें, 10 रुपये…

Continue Reading लखनऊः लोन पर ली जगुआर, BMW जैसी कारें, 10 रुपये के स्टांप पर बाहुबलियों को बेच दी
तेरी खुशियो   में मेरी ख़ुशी है …,
तू खुश रहे हमेशा यही दुआ   मांगी है 
ना होन
तेरी-खुशियो-में-मेरी-ख़ुशी-है-तू-खुश-रहे

तेरी खुशियो में मेरी ख़ुशी है …, तू खुश रहे हमेशा यही दुआ मांगी है ना होन

तेरी खुशियो 😚 में मेरी ख़ुशी है ..., तू खुश…

Continue Reading तेरी खुशियो में मेरी ख़ुशी है …, तू खुश रहे हमेशा यही दुआ मांगी है ना होन